Racunovodstvo  
   
Računovodstvo  
Prodaja  
   
    Računovodske storitve
...storitve, ki jih nudimo v računovodstvu

Storitve:

- vodenje glavne knjige
- vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
- mesečni prikaz odprtih postavk po klientih za kupce in dobavitelje
- obračun stroškov dela (plače in nadomestila, avtorski honorarji, izplačila po najemnih in podjemnih pogodbah,...)
- obračuni davka na dodano vrednost
- opravljanje plačilnega prometa (storitve elektronskega bančništva)
- medletno ugotavljanje uspešnosti poslovanja (kumulativne-medletne poskusne bilance)
- zaključna opravila ob koncu poslovnega leta, kot so: letna amortizacija, revalorizacija, zaključne temeljnice
- zaključni račun z ustreznimi obrazci (izkaz uspeha, bilanca stanja, davčna bilanca)
- letni izpis kartic glavne knjige in saldakontov
- poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- poročanje Davčni upravi RS za napoved dohodnine
- davčno svetovanje
- priprava podatkov in sestava dokumentacije za pridobitev kreditov
- kontaktiranje z davčnimi in upravnimi organi
- priprava kompenzacij
- razne druge storitve, potrebne podpori poslovanju podjetja
   
Storitve opravljamo v naših poslovnih prostorih:
-
Maribor Svetozarevska 10
-
Ptuj Slovenskogoriška c. 17
   
Po želji opravljamo našteta dela tudi na sedežu strank ali pa obdelano dokumentacijo prevzemamo in dostavljamo na sedež strank.
   
     
 
Stran je od 01.12.2005 obiskalo 84342 obiskovalcev.
2005, Confin d.o.o. - Vse pravice pridržane
Pravno obvestilo - Avtor